חיפוש באינדקס עסקים

עסקים קטנים בתקופת הקורונה – מה מציעה הממשלה כדי לעזור לכם?

פורסם מאת: rita בתאריך: 29 מרץ 2020

Print Friendly, PDF & Email

עסקים קטנים בתקופת הקורונה – מה מציעה הממשלה כדי לעזור לכם?

הימים הסבוכים אותם אנו עוברים בימים אלה, המצב הכלכלי הלא פשוט, אובדן הכנסות, אפס תזרים וקשיים כלכליים מאתגרים, מעלים שאלה חשובה: מה מציעה הממשלה כדי לעזור לנו?

המידע מתעדכן כל הזמן ובכל יום צצות הנחיות חדשות ואיתן הבטחות חדשות.

קשה לעקוב, קשה להבין ולכן אספנו עבורכם את המידע העדכני להבוקר (29.3.2020).
מה מציעה הממשלה נכון להיום כדי לעזור לעסקים קטנים.

אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מרכז את המידע ממנו הוצאנו את הפרטים הרלוונטיים לנו.

כלי סיוע של הממשלה

עובדים
על מנת להקל על ההוצאות בתקופה זו, בעל העסק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום (חל”ת) ובכך עובדיו לא יאבדו את זכויותיהם במסגרת יחסי עובד-מעביד. המוסד לביטוח לאומי הודיע כי עובדים שנדרשים על ידי המעסיק לצאת לחל”ת למשך 30 יום ומעלה, זכאים לדמי אבטלה החל מהיום הראשון לחופשה בפרוצדורה מקוצרת.
העובדים רשאים לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצלו את כל ימי החופש שלהם.
פרטים מלאים על תנאי הזכאות לאבטלה והנחיות באתר הביטוח הלאומי.
המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה:
 • אישור על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) – יש למלא טופס זה עבור כל עובד. אם מדובר בעובד בחל”ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל”ת היא בעקבות התפרצות הנגיף. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל”ת ואם התקופה לא ידועה – יש לרשום שתאריך סיום החל”ת אינו ידוע.
 • טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. טופס 100 הוא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר.
עצמאים שזכאים לקבלת דמי אבטלה
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל”ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי. הפרטים המלאים מופיעים בתוספת הראשונה של הצו.

הקלות לעסקים

 • ארנונה עסקית – דחייה בחודש של תשלומי הארנונה העסקית
 • מים – דחיה בתשלומי מים
 • חברת חשמל – גמישות לגבי מקרים פרטניים של לקוחות שלא יכולים לשלם
 • תשלומים לספקי הממשלה – הקדמת תשלומים לכלל ספקי הממשלה מיד עם אישור החשבונית
 • מע”מ – דחייה של מועד הדיווח והתשלום למע”מ חד חודשי ל-26.3 ודו חודשי ל-27.4
 • מקדמות וניכויים למס הכנסה – לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.
  כמו כן, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק בשל השפעות הנגיף, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.
  בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.
 • ביטוח לאומי – דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל.
  פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל
  הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים
  מקדמות – עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
  • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות
  • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה
  • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים אחד התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
   • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.
   • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
   • שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
   • שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
 • רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות) –
  • לא ינקטו עיקולים לרבות עיקולי בנקים ומשכורות
  • לא יבוצעו עיקולים בבתי עסק ובתים
  • לא ייתפסו כלי רכב
  • לא יפונו בתי מגורים ובתי עסק
  • לא יופעלו צווי הבאה ומאסר לחייבים
  • לא יוטלו הגבלות על חייבים

וגם

מימון ואשראי 

מענק: יינתן לעצמאים מענק בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בעקבות התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. התנאים ואופן הגשת הבקשה יפורסמו לציבור בהקדם.

הלוואה: הקרן להלוואות בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של המשבר במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים.
תנאי המסלול לנפגעי התפרצות הנגיף:
 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)
 • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק – מקסימום 9 ימי עבודה
 • פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע”ס 250 ₪
 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם
ניתן להגיש בקשות עצמאיות להלוואה באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן.
ההלוואה מותנית בהגשת הצהרה חתומה בפני עו”ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
מי יכול לסייע בהגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה ולקרנות אחרות?
ככלל ניתן להגיש בקשה לקרן באופן עצמאי.
תנאים לקבלת ההלוואה והסיוע: על מנת לקבל את הסיוע נדרש העסק להציג קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

בנקים 

 • הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה. במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל תוצג הבהרה, שעל פיה שיקים שחזרו בתקופת ההשהיה לא נכללים במידע המוצג במערכת, ועל מקבלי השיקים לקחת עובדה זו בחשבון בבואם לקבל תשלום בשיק. יודגש, כי למרות שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר. כמו כן, למרות  שבתקופת ההשהיה לא יוגבלו חשבונות, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל.

לכן, על מנת למנוע ככל הניתן מצב של שיקים חוזרים, מומלץ לבדוק את כל הוראות התשלום ולוודא כי יש כיסוי מספיק לכלל התשלומים הצפויים. במידה ולא, כדאי לבחון עם הבנק אפשרויות של הגדלת מסגרת אשראי או לקיחת הלוואה דרך הקרן בערבות מדינה או ישירות מול הבנק, או הגעה להסדר לדחייה או פריסה של תשלומים.

 • בכל ההלוואות שהועמדו במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה עד ליום 14 במרץ 2020, הבנק יוכל לאשר דחייה חד פעמית מצטברת של עד 3 חודשי גרייס על תשלום קרן ההלוואה לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. ניתן לבקש זאת בפנייה ישירה לבנק שדרכו התקבלה ההלוואה.
 • בתאריך ה-15.03.2020, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אישר לבנקים להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.
 • בנקים רבים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב – במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה (כאמור לעיל), ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
אילו הטבות ניתן לקבל מהרשויות המקומיות בעקבות התפשטות הנגיף?
שר הפנים אישר לכל הרשויות המקומיות לדחות את תשלום הארנונה ל-1 במאי. בנוסף, רשויות מקומיות רבות כבר פרסמו שורה של הקלות והטבות לבעלי עסקים ברשות. ניתן למצוא מידע נוסף באתר “המיזם הלאומי 265” ובאתרים ו/או דפי הפייסבוק של הרשויות המקומיות.

עסקים קטנים בתקופת הקורונה

אנחנו כאן בשבילכם בכל עניין
במייל | פייסבוק | איסנטגרם


עמוד זה נצפה: 337 פעמים

אתם מוזמנים לשלוח לנו כתבות, איטמים, חדשות ואנו נפרגן.

אני מאשר/ת קבלת דיוור


אהבתם את המאמר? כתבו לנו מה דעתכם בנושא.

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *