חיפוש באינדקס עסקים

מספרות ומכוני יופי בסגר השני – עדכונים ממשרד האוצר

פורסם מאת: rita בתאריך: 5 אוקטובר 2020

Print Friendly, PDF & Email

מספרות ומכוני יופי בסגר השני – עדכונים ממשרד האוצר

שבועיים לערך אל תוך הסגר השני, חגי תשרי בסימן קורונה, ועסקי היופי בישראל סגורים.
עצמאים של עולם היופי תוהים מתי ואיך יוכלו לחזור לפעילות שוטפת, ובינתיים אספנו עבורכם את הפרסומים והידיעות לגבי מענקים מטעם רשות המיסים ומשרד האוצר .

מספרות ומכוני יופי בסגר השני איך ניתן לקבל סיוע

 • פעימה שלישית – השתתפות בהוצאות מסלול 3-4 או 3-6 לעסקים עם מחזור עד 20 מיליון
 • מענק הוצאות לעסק קטן – עד 300 אלף ש”ח מחזור לפי ירידה במחזור של 40% בחודשים מאי יוני ו 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר.
 • השתתפות בהוצאות קבועות – לעסקים עד 400 מיליון לפי ירידה במחזור 40% חודשים מאי יוני. ו 25% בחודשים ספטמבר – אוקטובר.

ממש לפני שעה קלה פרסם שר האוצר ישראל  כץ בחשבון הטוויטר שלו, והודיע על פתיחת האזור האישי להגשת בקשה להשתתפות בהוצאות קבועות

מספרות ומכוני יופי בסגר השני - עדכונים ממשרד האוצר

 • מקדמה של 50% ממענקי עבר למענק השתתפות בהוצאות ספטמבר-אוקטובר.
 • מענק סיוע סוציאלי עד 7,500 לחודש לעצמאים ובעלי שליטה לפי ירידה במחזור של 40%
 • מענק שימור עובדים חד פעמי בגין המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר
 • הפחתת פחת מואץ לכלל הענפים במשק גם לנותני המסחר והשירותים, שנועד בעיקר כדי לעודד השקעות

שלטון מקומי, איגוד רישוי עסקים, משרד הפנים:

 • פטור מארנונה עסקית למי שהעסק נפגע ב 25% בחודשים מרץ-מאי למי שהעסק נפגע ב 60% יוני- אוגוסט.
  בחודשים ספטמבר אוקטובר, הורד הרף שוב ל 25% לצורך קבלת הפטור כמו כן הורחבו הסיווגים.
 • הארכת רישיונות עסק ודחייה בצורה אוטומטית עד יולי 2021 .
 • מתן הלוואות בערבות מדינה גם לעסקים בסיכון : מסלול לדוגמא ; לזכאים פריסה עד 5 שנים ודחיית תשלומי קרן ל 12 חודשים. סכום ההלוואה עד 24% מהמחזור השנתי ,7 ימי טיפול, ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה. פיקדון 5 אחוז מסכום ההלוואה, הריבית בשנה הראשונה על חשבון המדינה. (מסלול זה לעסקים בסיכון בלבד שלא קיבלו הלוואה בקרן לעסקים גדולים לפני)
  שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

המוסד לביטוח הלאומי:

 • הקטנת מקדמות:
  עובדים עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי, על סמך הצהרה בלבד!
  את ההצהרה ניתן לשדר ע”י המייצג או באופן עצמאי באמצעות בקשה לתיקון מקדמות, ללא צורך בצירוף אישורים.
  את הבקשה ניתן לשלוח ישירות למחלקת הגבייה בסניף באמצעות האתר.
  בנוסף, יתכן שאותם עצמאים זכאים להשלמת הכנסה, זכאות להבטחת הכנסה נבדקת עבור תא משפחתי, לפיכך בבדיקת הזכאות להבטחת הכנסה נלקחות בחשבון כל ההכנסות והעיסוקים של העצמאי ושל בן/בת הזוג.
  אם שניהם עומדים בתנאי הזכאות יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • עצמאי שבמהלך השנתיים האחרונות סיים עבודתו כשכיר, ולא ניצל את זכאותו לאבטלה עם סיום העסקתו, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה בתנאים מסוימים.
 • עצמאי וגם שכיר, שפוטר מעבודתו, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה, בניכוי הכנסתו כעצמאי.
 • עצמאים שעשויים להיות זכאים לדמי אבטלה (צו סיווג מבוטחים):
  מדריכים, מרצים ומורים, שעובדים כעצמאיים, ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.
  כמו כן, גם אמנים שעוסקים בהופעה אמנותית או בידורית כמו הנחיה במופע, משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות, כולל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום (חוץ ממקרים של הקלטה או צילום לצרכי פרסומת.
  יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.
 • בעקבות תיקון והרחבת צו סיווג המבוטחים, החל מ-1.9.20 מורי דרך עצמאים עם “רכב אשכול”, וכן רשימת עיסוקים נוספים מתחומי הבמה והפקות הטלוויזיה והקולנוע, יכולים לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאים לדמי אבטלה.
  תיקון החוק מאפשר לזכאות לדמי אבטלה רק לאחר צבירה של 6 חודשי עבודה לפחות החל מה-1.9. כלומר, יכולים להיות זכאים לאבטלה רק החל מחודש מרץ 2021.
 • עצמאי שנדבק בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה יוכר כנפגע בעבודה, אם יוכיח שמקור ההדבקה הינו תוך כדי ועקב העבודה.

הפיקוח על הבנקים :

 • מתן אפשרות דחיית הלוואות קיימות ב 180 יום (כפוף לאישור הבנק ) קיימת הוראה של בנק ישראל לגבות את אותה ריבית המשולמת היום בהלוואה ולא ריבית אחרת.
 • תקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה קרי, עד לתאריך 31.12.2020. הארכת התקופה כוללת את כל סוגי ההלוואות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.
 • הלוואות צרכניות עד 100,000 ₪:
 • לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20 (ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד 9 חודשים)
 • לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

משכנתאות ואשראי לעסקים:

 • ימשיך לחול האמור במתווה האחרון שפורסם, כמפורט בנספח.
 • דחיית תשלומי הלוואות כמוה כאשראי חדש (שניתן אמנם בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך.
  הפיקוח על הבנקים הדגיש בפני המערכת הבנקאית, כי יש לפעול ברגישות כלפי הלקוחות ולהימנע, ככל הניתן, מנקיטת הליכים משפטיים מול הלקוחות. יש להמשיך לנסות להגיע עם הלקוח להסדרי תשלום בראייה צופה פני עתיד ובהתאם לנסיבות של כל לקוח, על מנת לאפשר להם לעמוד בהשלכות התמשכות המשבר.

רשות גבייה ואכיפה :
הכנסת אישרה בקריאת שנייה ושלישית תיקון לחוק ההוצאה לפועל כמו כן הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים אושרה השבוע 22-9-20 ,בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק ההוצאה לפועל:
הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעצמאיים. מטרתם לסייע ליחידים ועסקים שנקלעו למצוקה בשל משבר הקורונה, לפרוע את החובות שבגינם נפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל. .
בחוק כלולות הוראות שעה לעניין אי נקיטת הליכי תפיסת כלי רכב, אי ביצוע הליכים להוצאת מעוקלים, ואי ביצוע צווי הבאה ביחס לתיקים הקיימים ועוד..

חנינת נשיא המדינה :
מי זכאי ??

 • הקנסות הוטלו בעקבות הליך פלילי, תעבורתי או מנהלי.
 • המתווה לא יחול על קנסות שהוטלו בגין הפרת הוראות למניעת התפשטות הקורונה, בשל האינטרס הציבורי באכיפת ההוראות למניעת התפשטות המגיפה, וכן לא יחול על קנסות חניה (ולא על אגרות שכן הן אינן מצויות בסמכות החנינה של נשיא המדינה).
 • הפונה לא הורשע בחמש (5) השנים האחרונות (כלומר – מ-1 באוקטובר 2015).
 • הפונה פנה להסדרת חובו בשנתיים האחרונות (כלומר – מ – 1 באוקטובר 2018).
 • כנגד הפונה לא תלויה ועומדת חובת תשלום פיצוי לנפגע עבירה.
 • לא תינתן חנינה כללית גורפת. החנינות יינתנו רק בעקבות הגשת בקשת חנינה ושקילת כל מקרה לגופו, לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים.

 


עמוד זה נצפה: 662 פעמים

אתם מוזמנים לשלוח לנו כתבות, איטמים, חדשות ואנו נפרגן.

אני מאשר/ת קבלת דיוור


אהבתם את המאמר? כתבו לנו מה דעתכם בנושא.

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *